test

Plannen en aansturen van de dagelijkse werkzaamheden. Periodiek overleg met de projectleiders over de voortgang van de onderhanden projecten. Een actieve bijdrage aan het periodieke Management Team (MT) overleg. Het autoriseren van materiële, personele en financiële middelen om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Het monitoren en evalueren van de prestaties van de organisatie, de afdeling […]